สีลม ศาลาแดง บางรัก สี่พระยา สุรวงศ์

image
เช่า
฿30,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 3
image
เช่า
฿120,000
area พื้นที่ : 50.00 ตร.ว.
room มากกว่า 10
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
เช่า
฿50,000
room 80.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿300,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 6
bathroom มากกว่า 5
floor 6
image
เช่า
฿56,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 2
room 103.00 ตร.ม.
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿26,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 54
room 67.00 ตร.ม.
bathroom 2
floor 34
image
เช่า
฿16,500
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 136
room 42.00 ตร.ม.
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿26,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 48
room 47.39 ตร.ม.
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿26,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 58
room 47.39 ตร.ม.
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿86,000
room 95.50 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 27
image
เช่า
฿110,000
room 244.34 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 9
image
ขาย
฿10,000,000
room 210.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 14
image
ขาย
฿21,000,000
area พื้นที่ : 86.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 16
image
เช่า
image
ขาย
฿4,100,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 16
area พื้นที่ : 57.89 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿29,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 15
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21
floor 1
image
เช่า
฿27,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 18
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 29
image
เช่า
฿28,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 19
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
฿9,200,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 20
area พื้นที่ : 118.02 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 27
image
เช่า
฿85,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 20
area พื้นที่ : 107.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿80,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 16
area พื้นที่ : 107.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿20,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 17
area พื้นที่ : 44.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 35
image
ขาย
฿19,800,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 19
area พื้นที่ : 56.68 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿40,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 23
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
ขาย
฿11,500,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 20
area พื้นที่ : 66.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
ขาย
฿3,590,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 18
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿45,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 17
area พื้นที่ : 95.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 2
floor 2
image
ขาย
฿20,000,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 19
area พื้นที่ : 88.60 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
ขาย
฿6,500,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 42
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿28,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 25
area พื้นที่ : 68.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
฿16,900,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 63
room 147.00 ตร.ม.
bathroom 2
floor 11
image
เช่า
฿107,200
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 34
room 67.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿525,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 33
room 750.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
เช่า
฿43,000
room 165.00 ตร.ม.
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿242,000
room 254.87 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 25
image
เช่า
฿199,000
room 209.76 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 22
image
เช่า
฿354,500
room 373.33 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 17
image
เช่า
฿333,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 37
room 370.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 7
image
เช่า
฿117,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 27
room 130.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
เช่า
฿93,600
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 25
room 104.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 6
image
เช่า
฿65,700
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 25
room 73.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
เช่า
฿62,100
room 69.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
เช่า
฿47,700
room 53.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 6
image
เช่า
฿17,100
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 57
room 19.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 7
image
เช่า
฿164,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 30
room 172.71 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 22
image
เช่า
฿200,000
room 290.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 18
image
เช่า
฿88,000
room 126.00 ตร.ม.
bathroom มากกว่า 5
floor 23