image
เช่า
฿15,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 40
area พื้นที่ : 17.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 3
image
เช่า
฿45,000
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ว.
room 8
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
เช่า
฿225,000
area พื้นที่ : 102.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 2
image
เช่า
฿107,200
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 21
area พื้นที่ : 16.75 ตร.ว.
room 1
bathroom มากกว่า 5
floor 1
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 10.80 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
image
เช่า
฿350,000
area พื้นที่ : 137.50 ตร.ว.
room 4
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
เช่า
฿65,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 364
area พื้นที่ : 31.50 ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿400,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ว.
room 3
bathroom มากกว่า 5
floor 5
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ว.
room 5
bathroom 4
floor 5
image
เช่า
฿600,000
pin พระราม 2 บางขุนเทียน
view 29
area พื้นที่ : 239.85 ตร.ว.
room มากกว่า 10
bathroom มากกว่า 5
floor 5
image
เช่า
฿40,000
pin ปิ่นเกล้า จรัญสนิทวงศ์
view 29
area พื้นที่ : 26.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 3
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ว.
room 9
bathroom มากกว่า 5
floor 5
image
เช่า
฿70,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 5
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿150,000
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿475,000
area พื้นที่ : 151.00 ตร.ว.
room 10
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 1
floor 2
image
เช่า
฿22,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 278
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 21.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 15.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿25,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 54
area พื้นที่ : 12.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
ขาย
฿5,390,000
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ว.
room 8
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
ขาย
฿7,500,000
area พื้นที่ : 12.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 3
floor 3
image
ขาย
฿6,300,000
area พื้นที่ : 11.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 2
floor 3
image
ขาย
฿12,000,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 4
image
ขาย
฿3,990,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 429
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 4
image
ขาย
฿4,000,000
฿3,500,000
area พื้นที่ : 20.00 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
ขาย
฿5,800,000
฿5,200,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 353
area พื้นที่ : 13.00 ตร.ว.
room 5
bathroom 3
floor 5
image
ขาย
฿4,200,000
area พื้นที่ : 19.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 3
image
ขาย
฿4,300,000
area พื้นที่ : 11.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 2
floor 3
image
ขาย
฿188,700,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ว.
room 3
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
ขาย
฿16,600,000
area พื้นที่ : 10.80 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 4
image
ขาย
฿17,700,000
area พื้นที่ : 10.80 ตร.ว.
room 4
bathroom 3
floor 5
image
เช่า
฿120,000
pin พัฒนาการ ศรีนครินทร์
view 64
area พื้นที่ : 40.00 ตร.ว.
room 4
bathroom 4
floor 4
image
เช่า
฿80,000
area พื้นที่ : 90.00 ตร.ว.
room มากกว่า 10
bathroom มากกว่า 5
floor 2
image
เช่า
฿370,000
area พื้นที่ : 100.00 ตร.ว.
room 6
bathroom มากกว่า 5
floor 6
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 2
image
ขาย
฿4,600,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 19
area พื้นที่ : 14.30 ตร.ว.
room 3
bathroom 4
floor 4