image
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน

คอนโด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ

image
เช่า
฿8,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 151
area พื้นที่ : 21.57 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿8,500
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 74
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿9,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 29
area พื้นที่ : 21.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿8,500
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 32
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿8,500
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 32
area พื้นที่ : 21.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿13,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 47
area พื้นที่ : 30.68 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 41
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿9,500
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 39
area พื้นที่ : 21.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿13,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 33
area พื้นที่ : 30.68 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 12
image
เช่า
฿10,500
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 29
area พื้นที่ : 21.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11
image
เช่า
฿10,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 30
area พื้นที่ : 21.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿11,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 45
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
floor 1
image
เช่า
฿14,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 11
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
ขาย
฿2,700,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 24
area พื้นที่ : 30.85 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
ขาย
฿1,650,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 167
area พื้นที่ : 21.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11
image
ขาย
฿2,100,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 30
area พื้นที่ : 21.57 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 14
image
ขาย
฿2,060,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 30
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 24
image
ขาย
฿1,950,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 40
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿2,290,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 46
area พื้นที่ : 21.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 18
image
ขาย
฿1,990,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 30
area พื้นที่ : 21.63 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿2,000,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 51
area พื้นที่ : 22.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 16
image
ขาย
฿4,500,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 26
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 28
image
ขาย
฿4,350,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 45
area พื้นที่ : 46.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿2,150,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 26
area พื้นที่ : 21.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
ขาย
฿2,290,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 27
area พื้นที่ : 21.57 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 12
image
ขาย
฿2,300,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 31
area พื้นที่ : 21.76 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 10
image
ขาย
฿2,600,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 27
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
ขาย
฿2,590,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 29
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
ขาย
฿3,300,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 61
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11
รวมประกาศ ขาย/เช่า คอนโด ไอดีโอ สาทร - ท่าพระ มีให้เลือกหลายห้อง รายละเอียดครบ ค้นหาง่าย อัพเดททุกวัน