image
เช่า
฿29,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿30,000
pin สาทร นราธิวาส
view 15
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿27,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 14
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿33,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 12
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿33,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿25,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 14
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿27,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿33,000
area พื้นที่ : 104.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿18,500
area พื้นที่ : 44.70 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 13
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿19,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿29,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 10
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 42
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿100,000
฿95,000
area พื้นที่ : 140.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 69
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿10,000
฿9,500
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 136
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿30,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿17,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 48.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿15,000
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿33,000
area พื้นที่ : 170.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿17,000
pin อ่อนนุช อุดมสุข
view 24
area พื้นที่ : 55.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿12,000
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿30,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 44
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 36
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 56
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿15,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 63
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿30,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 48
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 44
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿17,000
pin สยาม จุฬา สามย่าน
view 29
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿28,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 30
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 20
image
เช่า
฿30,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 14
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 59
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿60,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 15
area พื้นที่ : 170.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿45,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 13
area พื้นที่ : 136.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 48
image
เช่า
฿52,000
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 28
area พื้นที่ : 120.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 5-10
image
เช่า
฿90,000
area พื้นที่ : 140.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 108.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 25
image
เช่า
฿55,000
area พื้นที่ : 135.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
Penthouse
฿35,000
area พื้นที่ : 72.57 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 37
image
เช่า
฿22,000
area พื้นที่ : 54.50 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 10
image
เช่า
฿12,900
pin พระราม 3 สาธุประดิษฐ์
view 5
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿69,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 5
area พื้นที่ : 84.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 32