image
ขาย
฿1,750,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 45
area พื้นที่ : 25.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿28,500
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 20
image
เช่า
฿107,200
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 102
room 67.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿69,130
room 126.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿60,000
room 230.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿150,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 55
room 121.50 ตร.ม.
image
เช่า
฿590,000
room 590.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿150,000
room 300.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿97,478
room 256.51 ตร.ม.
image
เช่า
฿60,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
room 40.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿69,130
room 126.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿25,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 14
area พื้นที่ : 81.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 4
image
เช่า
฿30,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 34.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿33,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 33
image
เช่า
฿33,000
pin สีลม ศาลาแดง บางรัก
view 12
area พื้นที่ : 63.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿27,000
pin บางนา แบริ่ง ลาซาล
view 14
area พื้นที่ : 53.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
image
เช่า
฿30,000
pin สาทร นราธิวาส
view 15
area พื้นที่ : 43.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 26
image
เช่า
฿29,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 11
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 23
image
เช่า
฿19,500
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 11
area พื้นที่ : 32.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5
image
เช่า
฿25,000
pin สุขุมวิท อโศก ทองหล่อ
view 14
area พื้นที่ : 41.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 6
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 10
image
เช่า
฿18,500
area พื้นที่ : 44.70 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 32
image
เช่า
฿33,000
area พื้นที่ : 104.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 15
image
เช่า
฿27,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿32,000
area พื้นที่ : 75.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿22,000
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 42
area พื้นที่ : 49.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 18
image
เช่า
฿29,000
pin พระราม 9 เพชรบุรีตัดใหม่ RCA
view 10
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿40,000
area พื้นที่ : 300.00 ตร.ว.
room 6
bathroom มากกว่า 5
floor 4
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿100,000
฿95,000
area พื้นที่ : 140.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 2
floor 11-20
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 69
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿500,000
area พื้นที่ : 4 ไร่ 2 งาน 96 ตร.ว.
image
เช่า
฿10,000
฿9,500
pin วงเวียนใหญ่ เจริญนคร
view 138
area พื้นที่ : 33.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿69,130
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 329
area พื้นที่ : 31.50 ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿5,390,000
area พื้นที่ : 57.00 ตร.ว.
room 8
bathroom มากกว่า 5
floor 3
image
ขาย
฿3,990,000
pin ท่าพระ ตลาดพลู วุฒากาศ
view 314
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 4
image
เช่า
฿85,000
฿65,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 3
bathroom 3
floor 3
image
เช่า
฿28,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿25,000
area พื้นที่ : 58.50 ตร.ว.
room 2
bathroom 2
floor 3
image
เช่า
฿380,000
area พื้นที่ : 51.00 ตร.ว.
room 3
bathroom มากกว่า 5
floor 5
image
เช่า
image
เช่า