วิทยุ ชิดลม หลังสวน เพลินจิต ร่วมฤดี สารสิน ราชดำริ ลุมพินี

image
เช่า
฿65,000
room 125.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿65,000
room 125.00 ตร.ม.
image
เช่า
฿30,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 30
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 5-10
image
เช่า
฿32,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 74
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿38,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 75
area พื้นที่ : 47.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿42,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 12
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 35
image
เช่า
฿45,000
฿40,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 111
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿110,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 22
area พื้นที่ : 79.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿73,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 30
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
Duplex
฿52,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 31
area พื้นที่ : 75.75 ตร.ม.
room 1
bathroom 2
floor 1-4
image
เช่า
฿150,000
฿120,000
area พื้นที่ : 23.00 ตร.ว.
bathroom 5
floor 4
image
เช่า
฿65,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 364
area พื้นที่ : 31.50 ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
ขาย
฿7,650,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 122.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 8
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 0
area พื้นที่ : 67.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 1-4
image
เช่า
฿35,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 0
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 20
image
ขาย
฿14,900,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 168.00 ตร.ม.
room 3
bathroom 3
floor 18
image
เช่า
฿180,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 126.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 1-4
floor 1
image
เช่า
฿250,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 1
area พื้นที่ : 161.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 7
floor 1
image
ขาย
฿12,900,000
฿9,700,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 87
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿65,000
area พื้นที่ : - ตร.ว.
room 1
bathroom 1
floor 1
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 65
area พื้นที่ : 31.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿45,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 8
area พื้นที่ : 58.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 7
image
เช่า
฿38,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 7
area พื้นที่ : 45.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 27
image
ขาย
฿4,700,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 3
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 55
area พื้นที่ : 62.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 21
image
เช่า
฿18,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 48
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿18,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 59
area พื้นที่ : 28.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 25
image
เช่า
฿20,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 17
area พื้นที่ : 42.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 9
image
เช่า
฿20,000
area พื้นที่ : 24.50 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 11-20
image
เช่า
฿11,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 37
area พื้นที่ : 154.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿19,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 32
area พื้นที่ : 24.00 ตร.ม.
room ห้องสตูดิโอ
bathroom 1
floor 21-50
image
เช่า
฿28,500
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 11
area พื้นที่ : 35.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿43,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 10
area พื้นที่ : 52.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 30
image
เช่า
฿92,000
area พื้นที่ : 87.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 28
image
เช่า
฿39,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 9
area พื้นที่ : 80.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 2
floor 9
image
เช่า
฿27,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 25
area พื้นที่ : 60.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 8
image
เช่า
฿26,000
area พื้นที่ : 65.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 14
image
เช่า
฿25,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 45.33 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿78,000
area พื้นที่ : 73.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 16
image
เช่า
฿63,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 16
area พื้นที่ : 70.00 ตร.ม.
room 2
bathroom 1
floor 31
image
เช่า
฿21,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 13
area พื้นที่ : 30.00 ตร.ม.
room 1
bathroom 1
floor 4
image
เช่า
฿28,000
pin วิทยุ ชิดลม หลังสวน
view 14
area พื้นที่ : 36.00 ตร.ม.